ΑΓΟΡΕΣ ΜΟΥ

Hvr10d561

Hvr10d561

 a. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας b. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: 40 125 ℃;--+ εύρος θε...
Hvr14d471-j

Hvr14d471-j

 a. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας b. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: 40 125 ℃;-~+ 40  125 ℃...
Hvr14d511

Hvr14d511

na. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας b. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας:40  ℃; - -εύρος θερμ...
Hvr14d681

Hvr14d681

na. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας b. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας:40  125 ℃; -~εύρος θερμο...
Hvr14d681-j

Hvr14d681-j

na. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας b. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας:40  125 ℃; -~+40 125 ℃; &nbs...
Hvr20d471

Hvr20d471

na. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας b. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας:40  125 ℃; -~+40 125 ℃; &nbs...
Hvr07d681

Hvr07d681

 na. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίαςb. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: 40 125 ℃; -~+εύρος θερμ...
Hvr07d471

Hvr07d471

 na. Συμμορφωθείτε με τα ROHS, HF, να φτάσετε στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίαςb. Ευρεία περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: 40 125 ℃; -~+εύρος θερμ...
top